other

Sliding Door (ประตูบานเลื่อน)

Sliding Door (ประตูบานเลื่อน)

Sliding-Door

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เป็นระบบที่ได้ความนิยมมากที่สุด  บานจะเคลื่อนไปตามแนวผนังให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย มีระบบความปลอดภัยหลายรูปแบบ มี 3 รุ่นให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับงาน

Deluxe Door DN-12

SPECIFICATION ของรุ่น DN-12
บาน บานเลื่อนเดี่ยวบานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf)150 กก x 1 บาน120 กก x 2 บาน
ความยาวราง,ฝาครอบ6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ)
ระบบควบคุมการทำงานไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless 36 V.
ระบบขับเคลื่อน สายพานแบบ Timing
ความเร็วในการเปิด20-65 ซม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 20-55 ซม./วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0.5-30 วินาที (ปรับได้)
ความสามารถในการเปิดกว้างคนเข้า-ออกน้อยเปิด 45% 55% 65 % คนเข้า-ออกมาก เปิด 100%
ระบบการรักษาความปลอดภัยSafety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
แรงเปิดปิดด้วยมือน้อยกว่า 3 kgf
เมื่อไฟดับเปิด ปิด แบบ MANUAL

Standard Door E-8

SPECIFICATION ของรุ่น E8
บาน บานเลื่อนเดี่ยวบานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf)150 กก x 1 บาน120 กก x 2 บาน
ความยาวราง,ฝาครอบ6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ)
ระบบควบคุมการทำงานไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless 24 V.
ระบบขับเคลื่อน Motor/Gear and Timing Belt
ความเร็วในการเปิด0-500 มม../วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 0-500 มม../วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0-9 วินาที (ปรับได้)
ระบบการรักษาความปลอดภัยSafety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
แรงเปิดปิดด้วยมือ< 120 N
เมื่อไฟดับเปิด ปิด แบบ MANUAL

 

Heavy Duty Door H-10

SPECIFICATION ของรุ่น E8
บาน บานเลื่อนเดี่ยวบานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf)220 กก x 1 บาน200 กก x 2 บาน
ระบบควบคุมการทำงานไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless
ระบบขับเคลื่อน Motor/Gear and Timing Belt
ความเร็วในการเปิด100- 500 มม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 100- 500 มม./วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0-9 วินาที (ปรับได้)
ระบบการรักษาความปลอดภัยSafety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
เมื่อไฟดับเปิด ปิด แบบ MANUAL

Please submit the form below to download our catalogues.

ลูกค้าใหม่
ลูกค้าเก่า